Σύνδεση

Ανακοινώσεις ΑΕΈλεγχος ADR
Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσετε για ADR είναι:
•Άδεια κυκλοφορίας
•Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης
•Προηγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου
•Πιστοποιητικό ταχογράφου (όπου είναι απαραίτητο)
•Πιστοποιηττικό ADR + Φύλλα δοκιμών για οχήματα  μεταφοράς επικίνδυνων υλικών
Επαλήθευση Ταυτότητας Χρήστη
Δημιουργία Λογαριασμού
Υπενθύμιση Κωδικού