Σύνδεση

Ανακοινώσεις ΑΕΈλεγχος ATP
Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσετε για ATP είναι:
•Άδεια κυκλοφορίαςΤαυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης
•Προηγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου
•Πιστοποιητικό ταχογράφου (όπου είναι απαραίτητο)
•Πιστοποιητικό ATP
Επαλήθευση Ταυτότητας Χρήστη
Δημιουργία Λογαριασμού
Υπενθύμιση Κωδικού