Σύνδεση

Ανακοινώσεις ΑΕ- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Πρόσκληση σε έκτακτη Γεν. Συνέλευση των μετόχων


 

 

Πρόσκληση σε έκτακτη Γεν. Συνέλευση των μετόχων
- Πρόσκληση σε έκτακτη Γεν. Συνέλευση των μετόχων


 

 

Πρόσκληση σε έκτακτη Γεν. Συνέλευση των μετόχων
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


Με απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση της 10 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στα γραφεία αυτής για την λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Εγκριση απόφασης ΔΣ για νομικές ενέργειες της εταιρείας κατά των υπευθύνων του ελλείματος για το ετος 2013
2. Αναζήτηση και καταλογισμός ευθυνών (διοικητικών-οικονομικών) όσον αφορά προστιμα-εκρεμότητες της εταιρείας με πολεοδομια-τεχνικες υπηρεσίες-μηχανολογικό..
3. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις

Οι κ.κ. Μέτοχοι οι επιθυμούντες να μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομήσουν τα σχετικά αποδεικτικά.

Ηράκλειο 31-7-2014- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


- Ισολογισμός 2013


Ακολουθεί ο ισολογισμός έτους 2013
Ισολογισμός 2013


- Ισολογισμός 2012


Ακολουθεί ο ισολογισμός έτους 2012
Ισολογισμός 2012


Επαλήθευση Ταυτότητας Χρήστη
Δημιουργία Λογαριασμού
Υπενθύμιση Κωδικού